nice for me and you

Wednesday, September 2, 2009


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.[1]
Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. [2]
Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. [3]
Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). [4]
Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.[5]
Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.[6]
Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat. [7]

0 comments: